Vi hälsar Jan-Erik Viik och Magnus Nordin välkomna tillbaka till Rörgruppen.