Information för kunder Instalco-koncernen bildas

Information för kunder Instalco-koncernen bildas

Genom förvärv av Rörgruppen, PoB Elektriska, Klimatrör, VVS-Metoder och ORAB Entreprenad bildas Instalco, en ny utmanare i installationsbranschen.

Instalcos vision är att etablera den ledande aktören i branschen sett till hög teknisk kompetens, effektiva leveranser i rätt tid och förmåga att utföra totaltekniska lösningar med högt kundvärde.

Nuvarande VD i respektive bolag kommer att fortsätta i sina nuvarande roller och bli delägare i den nya koncernen. Verksamheten i respektive bolag kommer att fortsätta bedrivas i nuvarande form och inga förändringar i organisation i pågående projekt förväntas. I samband med affären kommer FSN Capital, ett ledande nordiskt investeringsbolag i medelstora bolag, att bli majoritetsägare i Instalco-koncernen.

Tillträdande koncernchef Per Sjöstrand, tidigare VD för NEA-Gruppen och Midroc Electro och för närvarande Trafikverkets chef för stora projekt, ser stora möjligheter för Instalco- gruppen:

Det finns i nuläget ett utrymme i installationsbranschen för en aktör som kan kombinera lokal kompetens och flexibilitet med strategisk utveckling. Vår målsättning med Instalco är att behålla det kundfokus och teknisk kompetens som bolagen gjort sig kända för, samtidigt som vi även får möjlighet att erbjuda våra kunder tekniklösningar med hög kvalitet, effektivitet och innovationsförmåga. Våra medlemsbolag har i nuläget hög kundtillfredställelse och vi hoppas bli en ännu mer intressant partner för våra kunder framöver

Göran Johnsson, VD i Rörgruppen AB, ser fram emot att arbeta med Instalco

Vi får genom affären möjlighet till kompetens att fortsätta utvecklas och skapar framtida trygghet för våra kunder och medarbetare. Rörgruppens ledstjärna att alltid leverera i tid och med hög kvalitet kommer att bestå framöver.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Göran Johnsson, VD, Rörgruppen, tel. 0708-66 01 42
Per Sjöstrand, tillträdande koncernchef, Instalco Holding, tel. 0707-245 149

Om Rörgruppen

Rörgruppen är ett ledande VS-bolag i Stockholmsområdet som grundades 1983 och sedan dess utfört ett stort antal projekt i regionen. Vi utför ett brett spektrum av kvalificerade uppdrag inom exempelvis nyproduktion, ombyggnad och medicinska och radiologiska installationer. Vår affärsidé är att utföra VS-entreprenader i rätt tid, utan fel och med hög effektivitet sett till totalekonomi och miljöpåverkan. Under räkenskapsåret 2012/2013 omsatte Rörgruppen 97 MSEK.

www.rorgruppen.se

Om Instalco

Instalco är en ny multiteknisk koncern i installationsbranschen som etablerades 2014. Vår vision är att bli den ledande aktören i kvalitet, servicenivå och lönsamhet på den svenska marknaden. Koncernen utgörs idag av dotterbolagen PoB:s Elektriska AB, Klimatrör i Stockholm AB, Rörgruppen AB, ORAB Entreprenad AB samt moderbolaget Instalco Holding AB. Totalt omsatte Instalco-gruppen ca 550 MSEK under 2013.

Om FSN Capital

FSN Capital är en ledande investeringsverksamhet med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Verksamheten är inriktad på förvärv av medelstora, etablerade bolag i Norden inom tjänstesektorn, industri och konsumentprodukter. FSN Capital förvaltar ett totalt kapital om ca 10 mdr SEK från långsiktiga nordiska och internationella institutioner. Ägarskapet syftar till att utveckla portföljbolag till mer internationella, konkurrenskraftiga och lönsamma företag. Ansvarstagande gentemot anställda, kunder, leverantörer, miljön och samhället i stort är en central princip för våra investeringar.

www.fsncapital.se