Kv Orgelpipan 6

Kv Orgelpipan 6

Kv Orgelpipan 6 ligger på Vasagatan/ Klara Vattugränd i Stockholm city. Fastigheten ägs av Jernhusen. Total yta ca 27 800m2 BTA.

Projektet är en utförande entreprenad förutom kökskylan som är en TE och avser nybyggnad av fastighet för hotell, station,butiker och bostäder med en 3D fastighetsdelning.

Beställare: STRABAG

Byggherre: Jernhusen AB

Byggtid: 2014-10-01-2015-12-21

Budget: Ca 28.3 miljoner