Rörgruppen gör två hållbarhetsklassade projekt åt NCC

Rörgruppen gör två hållbarhetsklassade projekt åt NCC

Rörgruppen har genomfört två projekt åt NCC som nu har certifierats som Hållbara Instalcoprojekt.

Det ena projektet är NCC:s nya huvudkontor i Solna (Herrjärva 7410) där vi bland annat har installerat värmepump för tillverkning av varmvatten och värme. Det andra projektet är Sergel Hus M 6135 i centrala Stockholm där vi installerat system som använder regnvatten som vatten till spolning av WC-stolar.

För att ett projekt ska bli certifierat som ett Hållbart Instalcoprojekt krävs att följande sex punkter uppfylls:
*Genomgång av Instalcos program Trygg medarbetare
*Leverantörer har undertecknat Instalcos uppförandekod för leverantörer
*Projektet bidrar till klimatnytta
*Leveransplan har upprättats
*Källsortering av material och avfallshantering
*Kunden har erbjudits ett hållbarhetsavtal/serviceavtal