Rörgruppen gör två hållbarhetsklassade projekt åt NCC

Rörgruppen gör två hållbarhetsklassade projekt åt NCC

2021-04-08

Rörgruppen har genomfört två projekt åt NCC som nu har certifierats som Hållbara Instalcoprojekt.

Det ena projektet är NCC:s nya huvudkontor i Solna (Herrjärva 7410) där vi bland annat har installerat värmepump för tillverkning av varmvatten och värme. Det andra projektet är Sergel Hus M 6135 i centrala Stockholm där vi installerat system som använder regnvatten som vatten till spolning av WC-stolar.

För att ett projekt ska bli certifierat som ett Hållbart Instalcoprojekt krävs att följande sex punkter uppfylls:
*Genomgång av Instalcos program Trygg medarbetare
*Leverantörer har undertecknat Instalcos uppförandekod för leverantörer
*Projektet bidrar till klimatnytta
*Leveransplan har upprättats
*Källsortering av material och avfallshantering
*Kunden har erbjudits ett hållbarhetsavtal/serviceavtal