Torsplan Etapp 2 Kv Isotopen

Torsplan Etapp 2 Kv Isotopen

Torsplan Etapp 2, objektet  med fastighetsbeteckningarna Isotopen 1 och Isotopen 2, är belägna i Hagastaden  vid Norra Stationsgatan och Solnavägen i Stockholm.Fastighet bestående av en huskropp med höjd från 10-12 våningar ovan befintlig marknivå.

Plan 1-2: garage, förråd, teknikrum och rå yta för tunnelbaneuppgång.

Plan 3-4: lokaler för handel, kontor och rå yta för tunnelbaneuppgång.

Plan 5-12: kontor.

Byggnaden kommer att bestå av kontor (ca 18 000 kvm), handel (ca 3300 kvm) samt garage med 160 st parkeringsplatser.

Byggherre: NCC Property Development AB

Beställare: NCC Construction Sverige AB

Byggtid: 2014-12-01 till 2016-10-31

Partneringentreprenad