Välkommen Bjarne Söderberg

Välkommen Bjarne Söderberg

Vi välkomnar Bjarne Söderberg som ny projektledare till Rörgruppen.