Välkommen Bjarne Söderberg

Välkommen Bjarne Söderberg

2019-12-18

Vi välkomnar Bjarne Söderberg som ny projektledare till Rörgruppen.