Kvalitetssystemet som bygger på [RCLS 2005] tillämpas sedan 1995 och är reviderat av COMFORT med godkänt resultat under 1995, 1999, 2003, 2006 och 2008.

Kvalitetspolicy

Rörgruppen strävar efter att uppfylla våra kunders behov av professionellt utförda VVS-installationer till konkurrenskraftiga priser med specificerad kvalitet. Vi skall;

  • Genom muntliga och dokumenterade rutiner säkerställa att våra åtaganden tillfredsställer kundens behov.
  • Med välutbildade och motiverade medarbetare utföra VVS-installationer.
  • I alla arbeten skapa goda relationer med våra kunder och samarbetspartners.
  • Tillvarata erfarenheter från våra uppdrag som underlag till ständiga förbättringar av vårt ledningssystem.
  • Vara lönsamma och säkerställa våra löpande garantiåtaganden till kunder och medarbetare.

Detta innebär att vi kommer att:

  • Utför våra uppdrag så att det blir en rekommendation till en ny affär.
  • Påbörja arbetena i tid, följa tidplanen och vara klara i tid.
  • Göra det möjligt för oss att utföra våra uppdrag med noll (0) fel vid avlämnandet.
  • Verka för ett väl fungerande samarbete med våra underleverantörer och samarbetspartners för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider.
  • Informera berörda intressenter om uppnådda resultat och tillämpling av vår policy.