Det befintliga ledningssystemet kompletterades under år 2000/2001 för att klara krav på miljö. Miljösystemet som bygger på (RCLS 2005) är reviderat av COMFORT med godkänt resultat under 2003, 2006 och 2008.

Miljöpolicy

Rörgruppens miljöpolicy är att arbeta med material och metoder, som skonsamt påverkar den inre och yttre miljön.

Vi skall;

  • Bidra till en förbättring av vår miljö genom ett samarbete med kunder och projektörer vid val av material och arbetsmetoder för att förebygga föroreningar.
  • Hos alla våra medarbetare öka kunskapen om miljöns betydelse.
  • Följa tillämpningsbara lagar och andra av oss definierade miljökrav.

Detta innebär att:

  • Om en kund entydigt specificerat en produkt så har kunden därigenom fastställt produktens miljöaspekter.
  • Mål och mätmetoder är en metod för att följa upp och styra vårt miljöarbete.
  • Ett ständigt förbättringsarbete pågår i arbetet med miljöledningssystem för Rörgruppen AB.