Kista Galleria Kista Galleria, Skanska AB, Stockholm

Kista Galleria

Om och tillbyggnad av 42 000m2 centrumanläggning.