Kv Smyrnan Kv Smyrnan, LH Qvalitet, Stockholm

Kv Smyrnan

Stambyte av 96 st badrum och 17 wc rum i Kv Smyrran i