Fakturamärkning
Samtliga fakturor till Rörgruppen AB skall vara märkta med namn på Rörgruppens beställare samt projektnummer (4 eller 5 siffror).

Angående omvänd skattskyldighet för byggtjänster
Rörgruppen AB, VAT nr SE556172579601, omfattas av omvänd skattskyldighet för vissa byggtjänster, varpå fakturering utan moms skall ske. Dessa fakturor skall ha både säljarens och köparens VAT nr/Momsreg.nummer (detta är inte samma som Org.nr) samt text att omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller skrivet på fakturorna.

Om en faktura saknar väsentlig information för att kunna betalas, bestrider vi fakturan till dess att rätt uppgifter finns. Således kommer Rörgruppen inte att acceptera några påminnelser eller inkassokrav.

Fakturaadress via post
Rörgruppen AB
Sollentunavägen 78
191 40 Sollentuna

Fakturering via e-post
fakturor@rorgruppen.se