Åsa nissling, JM är trygg med rörgruppen

Åsa Nissling på JM AB har jobbat med Rörgruppen i rollen som inköpare, entreprenadingenjör och biträdande platschef.

Berätta om första gången du stötte på Rörgruppen?

Det var när vi byggde bostäder i Kristineberg. Jag tror det var 1996 och jag var nyutexaminerad som entreprenadingenjör. Det första intrycket var gott. Sedan dess har jag anlitat dem som inköpare och arbetat med dem i projekt flera gånger.

Vad gör att du anlitat Rörgruppen?

Det är tryggt att jobba med Rörgruppen. De är engagerade, pålitliga, kunniga, har bra personal och bra arbetsledning. De ser helheten i ett projekt och för fram både positivt och negativt. De berättar om de ser en bättre lösning och de säger till om något inte fungerar. De samarbetar bra med andra yrkesgrupper på ett bygge.

Du nämnde bra arbetsledning. Kan du utveckla det?

Det är viktigt med en bra personlig kontakt. Det har jag med Karl-Göran Falkesjö som är Rörgruppens arbetsledare där jag jobbar just nu. När jag frågar något, får jag snabba och vettiga svar. Han kan allting och är ett bra bollplank. Det är ordning och reda.

Åsa sammanfattar…

Rörgruppen i tre ord: Pålitliga, kunniga, bra personal.