Rörgruppen har en bred erfarenhet genom en mängd olika projekt i Mälarregionen.

Projekt med kvalificerande installationer finns i centrumbyggnader där det ställs krav på kompetens och resurser med olika typer av rörinstallationer. Exempel på sådana uppdrag är om- och tillbyggnad av centrum i Farsta, Kista och Sollentuna.

Utöver allmänna rörinstallationer så ingår installationer till hyresgäster och butiker med individuella önskemål som ofta ska genomföras inom en pressad tidsram.

Vi har ett brett sortiment, allt från stambyten i c:a 7 000 lägenheter,nyproduktion i c:a 3 600 lägenheter varav 850 lägenheter på Lilla Essingen till avancerade installationer. 

Vi har ett bred erfarenhet av kontorsfastigheter med kvalificerande installationer och med pressad tidsram; Kv Hekla 10, Kv Isafjord, Kv Västerport, Kv Torsplan, Kv Bremen, Investors HK, PRV i Stockholm, se mer under referenser.

Exempel på avancerade rörinstallationer är kirurg- och röntgenkliniken i Örebro, Astra Zenecas produktionsenheter i Södertälje samt köpcentrum i Kista och Sollentuna.